Smålands musik och Teater

Af Anton Tjekhov, Instrueret af Leif Adolfsson, Lysdesign Joakim Brink          

"Teater och verkligheten flyter ihop och det griper tag. /Leif Adolfsson har hanterat Pjäsen varsamt, inte lagt till några nutida skruvar eller radikala grepp för att försöka göra övertydliga avtryck i uppsättningen. Tjechov är modern i sig och uppsättningen litar till textens och de många skådespelarnas kraft. Alle roller är viktiga och den fina ensemblen svarar upp mot det./Teatern är död, länge leve teatern."

Jönköping-Posten/ Anna Stålhammar


"Leif Adolfssons uppsättning visar en stark tro på Måsens totalitet. Inför Smålands musik och teaters stundande förnyelse blir det en värdigt gravöl: här finns en uttalad ambition att lämna, men inte glömma, det som varit. Konkret gestaltas den ambitionen i Stine Martinsens kostymval – naturtroget pjäsens samtid likväl som hämtat ur ett aktuellt modereportage. Som en illustration av vår existens cirkulära återbruk vilket förstärker länken mellan teaterhusets rumsliga uppdatering och Tjechovs önskan att modernisera teatern. De retromoderna kläderna påminner publiken om hur gammalt och nytt förenas. En ny scen och en ny syn, åtminstone i fiktionen. I Martinsens scenrum är det tydligt att det är skeendet som bär betydelsen. En bänk, ett träd, en ensemble och tomma ytor för dem att röra sig mellan. Avskalat och associativt svallar väggarna blå som en förrädiskt sorlande sommaridyll eller tryckande som ett åskväder. Det luftiga står i effektiv kontrast mot den kvävande närvaron av missunnsamhet och fåfänga i pjäsen. Uppsättningen vågar lita på pjästextens tilltal och ämnar inte göra en modern vridning./Tjechov var medveten om att förnya inte är att förkasta det gamla, något man tagit fasta på i uppsättningen. /Att Måsen inte kräver nämnvärd modernisering blir därför såväl en segerskål för framtiden som en erinran om teatertraditionens vålnad – den som hemsökte pjäsens Konstantin"

Nummer/ Linus Lundgren-Widén


"En klassiker som fortfarande känns aktuell. En pjäs med elva huvudpersoner på scenen. Så ville Anton Tjechov ha det och så blev det också i regissör Leif Adolfssons uppsättning av Måsen på Smålands Musik och Teater./ Stine Martinsens enkla, men effektfulla, scenografi ger också den plats för en generös ensemble. Havets lugna färger som kontrasterar mot Måsens ödesmättande skriande. /Som åskådare förbiser jag det faktum att manuset inte moderniserats i någon större grad, och att skådespelarna alltså talar med en ålderdomlig ordföljd, och låter mig föras (och hänföras) in i handlingen."

Jnytt.se/ Gabriella Fäldt

Mågen